Zachmurzenie częściowe

24°C

Świeradów Zdrój

Zachmurzenie częściowe

Wilgotność: 40%

Wiatr: 6.44 km/h

 • 20 Kwietnia 2018

  Zachmurzenie częściowe 24°C 10°C

 • 21 Kwietnia 2018

  Zachmurzenie częściowe 22°C 11°C

Pogoda Świeradów Zdrój

Regulamin wypożyczalni Lechsport

 1. Sprzęt rowerowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt rowerowy oraz dokłada starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem i jeśli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera umowę z Łukasz Lech-Lech Sport umowę cywilnoprawną zgodnie w warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Wypożyczenie sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie jednego z dokumentów: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, który jest skanowany i skan dokumentu pozostaje w systemie wypożyczalni na czas wypożyczenia.
 4. Na jeden dokument można wypożyczyć trzy rowery wraz z dodatkowym wyposażeniem (przez dodatkowe wyposażenie rozumie się: fotelik rowerowy dziecięcy, kask). Wyjątek stanowi rower dziecięcy, który może być dodany do roweru dorosłego, bądź wypożyczony według w/w zasad dla dziecka przez dorosłego. Osoba nie posiadająca ww. dokumentów może dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe odpowiadające wartości sprzętu (tzw. Depozyt), który ustala wypożyczalnia. W razie wątpliwości wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia.
 5. Klient decydując się na wypożyczenie roweru oraz dodatkowego sprzętu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Klient decydując się na wypożyczenie roweru oraz dodatkowego sprzętu ma świadomość, że jeżdżenie na rowerze związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów rowerowych mogą podlegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci klienta lub osoby trzeciej. Klient mimo iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu roweru oraz dodatkowego sprzętu.
 7. Klient nie może dokonywać żadnych napraw roweru oraz dodatkowego sprzętu. Korzystanie z roweru oraz dodatkowego sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstało wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji roweru oraz dodatkowego sprzętu.
 9. Wypożyczenie i zwrot roweru oraz dodatkowego sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu wcześniej ustalonym przez obie strony. Klient odbierając rower oraz dodatkowy sprzęt sprawdza jego stan techniczny i kompletność oraz zobowiązuje się zwrócić go w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub utratą roweru, bądź dodatkowego sprzętu. W zakres odpowiedzialności wchodzi ponadto normalne zużycie roweru oraz dodatkowego sprzętu, zniszczenie wierzchniej szaty graficznej jak i uszkodzenie poszczególnych elementów lub zdekompletowanie roweru, bądź dodatkowego sprzętu. Wartość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik roweru oraz dodatkowego sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy. Ustaloną przez wypożyczalnię kwotę Klient zobowiązuje się uregulować (najpóźniej) wraz ze zwrotem roweru oraz dodatkowego sprzętu lub powiadomieniu o jego zaginięciu.
 11. Okresem rozliczeniowym wypożyczalni jest jeden dzień. Opłaty za korzystanie ze sprzętu pobierane są zgodnie z przedstawionym cennikiem, które nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt. Za dzień wypożyczenia uznaje się godziny pracy wypożyczalni 8-19. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry przy wypożyczeniu.
 12. Firma Łukasz Lech-Lech Sport nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.
 13. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy iż:
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Łukasz Lech – Lech Sport
  2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu sprzętu sportowego
  3. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
  4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Klienta, jak również – na podstawie 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 14. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).
 15. Sadem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.
 16. Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres: Lech Sport Świeradów Zdrój, ul. Stroma 1, 59-850 Świeradów-Zdrój lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta Letnia

Jesteś zainteresowany letnią ofertą?
Mamy przygotowaną dla Ciebie bogatą ofertę sportową!

Sprawdź
wypożyczalnia rowerów Świeradów Zdrój

Oferta Zimowa

Jesteś zainteresowany zimową ofertą?
Mamy przygotowaną dla Ciebie bogatą ofertę sportową!

Sprawdź
masaże Świeradów Zdrój
go top - wypożyczalnia rowerów Świeradów Zdrój
Zachmurzenie częściowe

24°C

Świeradów Zdrój

Zachmurzenie częściowe

Wilgotność: 40%

Wiatr: 6.44 km/h