Rezerwacja
 • Zaloguj się

Polityka prywatności firmy Lech Sport

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.lechsport.pl (zwanego dalej: „serwisem internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest firma Lech Sport z siedzibą w Świeradowie-Zdroju (59-850), Wczasowa 11, NIP: 6131505910, REGON: 022322169, zwana dalej LS.
 3. Dane osobowe zbierane przez LS za pośrednictwem serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. LS dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
 5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w serwisie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) składania zamówienia w serwisie internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail:
  c) podczas rejestracji konta w serwisie internetowym użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w pkt. 18-20.
 7. W przypadku składania zamówienia w serwisie internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) nr pesel 
  c) adres zamieszkania
  d) nr telefonu,
  e) adres e-mail.
 8. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę firmy i nr nip.
 9. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 10. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e-mail,
  c) nr telefonu,
 11. Przekazanie danych osobowych do LS jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia użytkownika.
 12. Dane osobowe użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta LS przy prowadzeniu serwisu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom LS co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 13. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a) w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez LS tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić LS i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  b) w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez LS tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 14. W przypadku gdy użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail LS będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w serwisie internetowym.
 15. W przypadku skierowania żądania LS udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 16. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez LS na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej serwis internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez LS produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających serwis internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w serwisie internetowym.
 17. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO:
  a) użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił LS,
  b) cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,
  c) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez RG zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
  d) cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem LS może świadczyć jedynie za zgodą.
 18. LS zapewnia użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta użytkownika w serwisie.
 19. W przypadku gdy użytkownik posiadający konto w serwisie internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, serwis internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. LS nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w serwisie internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej serwisu, gdzie użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 20. LS nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta użytkownika.
 21. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym LS poinformuje użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 22. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@lechsport.pl
 23. Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2023 r.